Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hạ độ cao đường Kinh Dương Vương để hợp lòng dân