Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đưa robot dò tìm nguyên nhân “hố tử thần”