Do đâu hầm Thủ Thiêm hiện đại nhất Đông Nam Á “thất thủ” vì ngập?