Di dời và đốn hạ 75 cây xanh để thi công nhà ga Metro