Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đề phòng đường cao tốc có… trâu !