Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đang xử vụ án hải quan “tiếp tay” buôn lậu hàng trăm tỷ đồng