Đang xử vụ án “con ruồi”: Bị cáo Minh đổi kháng cáo