Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đâm thương vong 3 người chỉ vì 300 ngàn đồng