Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Đại án NH Xây Dựng-Bà Trần Ngọc Bích: “Tiền của tôi là của tôi đừng nêu băn khoăn”