Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại án NH Xây Dựng: Phạm Công Danh chủ mưu vụ án, em trai Phạm Công Trung lại thoát tội ?