Đại án NH Xây Dựng: Phạm Công Danh bị đề nghị 30 năm tù