Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đã tháo dỡ cột phân làn gây tai nạn