Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con đường “đau khổ”