Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cô gái bốc cháy như đuốc nhảy lầu thoát khỏi biển lửa