Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch xã “vẽ” đường để nhà mình ra mặt tiền