Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiến vỉa hè, lòng đường thành… chợ