Chấp nhận đề nghị của gia đình nạn nhân, hung thủ lãnh án tử