Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất chấp biển cấm, nhà xe vô tư dừng đón trả khách ở Sài Gòn