Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ấm lòng những “món quà” miễn phí của người Sài Gòn