Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

12 tỉ đồng “cứu” cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh