Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

10 gương mặt công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016