Yamaha TFX150: Lựa chọn hấp dẫn cho dân chơi Việt Nam