Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xuyên Việt bằng xe ga, phượt thủ Tây “choáng” với lũ miền Trung