Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xe sang giữ giá: Liệu có khả thi?