Xe cá nhân chưa nhiều, chỉ là xe máy áp đảo ôtô vì giá!