Vietjet sẵn sàng phục vụ hành khách tốt nhất trong mùa Tết