TPHCM: Xây cầu vượt, hầm chui tại một loạt nút giao để giảm kẹt xe