Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TNGT liên quan đến trẻ em, những con số không thể bỏ qua