Thuế nhập khẩu về 0% sau năm 2018: “Canh bạc” của doanh nghiệp ôtô Việt

Muốn hạ giá và có cơ hội xuất khẩu ra khu vực ASEAN, ôtô “made in Vietnam” phải có tỉ lệ nội địa hoá từ 40%. Ảnh: Trần Thắng
Muốn hạ giá và có cơ hội xuất khẩu ra khu vực ASEAN, ôtô “made in Vietnam” phải có tỉ lệ nội địa hoá từ 40%. Ảnh: Trần Thắng