Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thuế giảm, xe nhập rục rịch hạ giá hàng trăm triệu đồng