Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Thị trường xe tăng nóng, Ford lập kỷ lục doanh số