Thị trường mất nhiệt, đại gia xe chạy đua tung hàng mới