Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Thất thủ” tại Trung Quốc, Uber có gặp khó tại Việt Nam?