Thanh tra ôtô nhập khẩu tại hải quan, ai bị ảnh hưởng?