Sức hút khó cưỡng của Honda CR-V với lộc vàng đầu xuân