Phí trước bạ - “điểm nhạy cảm” của phân khúc xe bán tải