Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nước lũ rút, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai hoạt động trở lại