Nhiều nơi vung tiền tỉ mua xe sang!

KTNN chỉ ra hàng loạt các vi phạm trong mua sắm, sử dụng xe công tại các bộ, ngành, địa phương.
KTNN chỉ ra hàng loạt các vi phạm trong mua sắm, sử dụng xe công tại các bộ, ngành, địa phương.