Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều nơi vung tiền tỉ mua xe sang!

KTNN chỉ ra hàng loạt các vi phạm trong mua sắm, sử dụng xe công tại các bộ, ngành, địa phương.
KTNN chỉ ra hàng loạt các vi phạm trong mua sắm, sử dụng xe công tại các bộ, ngành, địa phương.