Người đầu tư chạy xe Uber ngại thanh tra, lo bị truy thu thuế