Nghiệm thu hoàn thành cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây