Mazda3 và Toyota Corolla Altis, so sánh nhanh, ai hơn?

So Toyota Corolla Altis, Mazda3 1.5AT sedan rẻ hơn Altis 1.8AT khoảng 60 triệu đồng. Còn Mazda3 2.0 rẻ hơn Altis 2.0 khoảng 62 triệu đồng.
So Toyota Corolla Altis, Mazda3 1.5AT sedan rẻ hơn Altis 1.8AT khoảng 60 triệu đồng. Còn Mazda3 2.0 rẻ hơn Altis 2.0 khoảng 62 triệu đồng.
So Toyota Corolla Altis, Mazda3 1.5AT sedan rẻ hơn Altis 1.8AT khoảng 60 triệu đồng. Còn Mazda3 2.0 rẻ hơn Altis 2.0 khoảng 62 triệu đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top