Lãnh đạo Cục thuế Hà Nội: Chưa điều chỉnh phí trước bạ xe bán tải