KTM “thay máu” và tung mô tô mới ra thị trường Việt Nam