Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kia Optima, tự tin và phong cách