Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khai tử rồi hồi sinh, cơ hội nào cho Vespa LX tại Việt Nam?