Hyundai Genesis G90 đầu tiên tại Việt Nam về tay golf thủ đoạt giải Hole in one