Honda Việt Nam tham gia chặng 4 giải đua Motor Châu Á ARRC