Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Honda Việt Nam tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em và người dân tỉnh Sơn La