“Hạ giá” tới 1,6 tỉ, lính mới nhà Lexus tại Việt Nam có gì?