Giật mình với loạt xe sang 5-6 tỉ vô tư gắn biển xanh